Πλήρης Έλεγχος Γλαυκώματος

Περιλαμβάνει τους παρακάτω ελέγχους:

White & white περιμετρία (κλασσική περιμετρία για γλαύκωμα).
Επίσης δυνατότητα για blue & yellow περιμετρίας που πλεονεκτεί στον πρωϊμότερο εντοπισμό γλαυκωματικών αλλοιώσεων κυρίως σε νέα άτομα.

Με υπερήχους (Ocuscan).

Με Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT) προσθίου ημιμορίου

Έλεγχος της γωνίας του προσθίου θαλάμου με ύαλο Goldman.

Επανειλημμένες μετρήσεις της πίεσης με κλασσικό τονόμετρο Goldman και ψηφιακό (δυναμικό) τονόμετρο Pascal.

Δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ επαναλαμβανόμενων εξετάσεων.Μορφομετρική ανάλυση της κεφαλής του οπτικού νεύρου, μέτρηση των παραμέτρων της οπτικής θηλής (εμβαδόν, κοίλανση c/d).

Με την οπτική τομογραφία έχουμε την δυνατότητα της μέτρησης του πάχους των νευρικών ινών που βοηθά στην πρώιμη διάγνωση του γλαυκωματικού ασθενή.

Γλαύκωμα

Το γλαύκωμα είναι η συχνότερη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως. Είναι μια οπτικοπάθεια δηλαδή πάθηση του οπτικού νεύρου που προκαλείται συνήθως από αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση. Υπάρχει όμως μία μικρή ομάδα (10%) του πληθυσμού που αναπτύσσει γλαύκωμα με φυσιολογικές τιμές πίεσης. Η πίεση δηλαδή αυτή για το συγκεκριμένο νεύρο είναι βλαπτική. Η αυξημένη πίεση ή η φυσιολογική αλλά βλαπτική για άλλους έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή των νευρικών ινών του αμφιβληστροειδούς που είναι υπεύθυνες για την μεταφορά του οπτικού ερεθίσματος. Η καταστροφή αυτή γίνεται σε βάθος χρόνου με αποτέλεσμα την απώλεια του περιφερικού οπτικού πεδίου έχοντας περιοχές σκοτωμάτων δηλαδή χαμηλής ευαισθησίας στο φωτεινό ερέθισμα. Οι περιοχές αυτές συγκρίνονται με αυτές του Ο.C.T που έχουν μειωμένο πάχος νευρικών ινών. Γι' αυτό και οι δύο εξετάσεις του γλαυκώματος ΟCT και οπτικά πεδία είναι απαραίτητες και συμπληρωματικές για την εκτίμηση του εν δυνάμει γλαυκωματικού ασθενή.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας λύσουμε κάθε απορία.