Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το γλαύκωμα

Περιλαμβάνει τους παρακάτω ελέγχους:

Το γλαύκωμα είναι η συχνότερη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως. Είναι μια οπτικοπάθεια δηλαδή πάθηση του οπτικού νεύρου που προκαλείται συνήθως από αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση. Υπάρχει όμως μία μικρή ομάδα (10%) του πληθυσμού που αναπτύσσει γλαύκωμα με φυσιολογικές τιμές πίεσης. Η πίεση δηλαδή αυτή για το συγκεκριμένο νεύρο είναι βλαπτική. Η αυξημένη πίεση ή η φυσιολογική αλλά βλαπτική για άλλους έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή των νευρικών ινών του αμφιβληστροειδούς που είναι υπεύθυνες για την μεταφορά του οπτικού ερεθίσματος. Η καταστροφή αυτή γίνεται σε βάθος χρόνου με αποτέλεσμα την απώλεια του περιφερικού οπτικού πεδίου έχοντας περιοχές σκοτωμάτων δηλαδή χαμηλής ευαισθησίας στο φωτεινό ερέθισμα. Οι περιοχές αυτές συγκρίνονται με αυτές του Ο.C.T που έχουν μειωμένο πάχος νευρικών ινών. Γι’ αυτό και οι δυο εξετάσεις του γλαυκώματος ΟCT και οπτικά πεδία είναι απαραίτητες και συμπληρωματικές για την εκτίμηση του εν δυνάμει γλαυκωματικού ασθενή.


Πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 4-6 μηνών μέχρι και ενός χρόνου. Υπάρχουν ασθενείς που παρακολουθούνται για χρόνια και θεωρούνται πιθανοί γλαυκωματικοί. Η μέτρηση μόνον της ενδοφθάλμιας πίεσης δεν εξασφαλίζει την σωστή παρακολούθηση και δεν είναι αρκετή. Η διάγνωση στο γλαύκωμα γίνεται με δυο βασικές εξετάσεις το Οπτικό πεδίο και την Οπτική Τομογραφία Συνοχής (Ο.C.T) της Οπτικής Θηλής. Το πρώτο ελέγχει τις περιοχές χαμηλής ευαισθησίας του αμφιβληστροειδή στο φωτεινό ερέθισμα και καταγράφει τα πιθανά σκοτώματα, προβάλλοντας σε διαφορετικές θέσεις στο θόλο του μηχανήματος ένα φωτεινό σήμα διαφορετικής έντασης και μεγέθους, ενώ το δεύτερο μετρά το πάχος των νευρικών ινών στα αντίστοιχα τεταρτημόρια του αμφιβληστροειδή. Έτσι σε μια περιοχή π.χ όπου στο οπτικό πεδίο καταγράφεται βαθύ σκότωμα, δηλαδή προβάλλεται το ‘φωτάκι‘ και ο ασθενής δεν το βλέπει στην αντίστοιχη περιοχή στο Ο.C.T θα έχουμε μειωμένο πάχος νευρικών ινών. Γι’ αυτό και οι δυο εξετάσεις αλληλοσυμπληρρώνονται και είναι απαραίτητες για τη διάγνωση και την παρακολούθηση του γλαυκώματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας λύσουμε κάθε απορία.